Husets Historia från 1886

Jag brukar säga att huset är lika gammalt som Coca cola nämligen 1886. Tror kanske inte att man funderade så mycket på Coca cola som tröstsläckare då när huset byggdes, men nu finns Cola som törstsläckar i vårt Café.

Anteckningar om Tvååkers Ås 4:8 (PÄARS)

Vid laga skifte 1843 erhöll fastigeten nr. 1-6 Yttre Ås 1/4 mantal av Ås Per Larsgård 4:2 Från detta avstyckades 0,38 hektar för bostadsändamål. 1886 uppfördes befintligt bostadshus av Maria och Petter Johan Larsson som fick disponera tomten mot en årlig avgift på 10 kronor till jordägaren. Boningshuset var uppfört av trä och indelat till fyra rum, kök och förstuga till boningshuset hörde också ett s.k. uthus

Petter och Maria Larsson dog båda 1927 och deras dotter Magda Pettersson tog då över husen. Peter och Maia hade ytterligare två barn Lars pettersson bosatt i Varberg och Julia goft med en sjökapten och bosatt i Falkenberg. Magda förblev alltid ogift. Den 28 februari 1928 löste Magda in marken på 0,38 hektar (c:a 1 tunnland) från jordägaren för 175 kronor. Marken avstyckades från Per Larsgård 4 (Larsabörs)

Den 23 februari 1929 köpte undertecknads farbror Per Algot Svensson fastigheten av Magda Pettersson för 2300 kronor. Per Algot Svensson lät då inreda en kammare på kallvinden där han själv bosatte sig medan han hyrde ut två rumm med kök till en barnfamilj och de resterade två rummen och kök till en annan barnfamilj. Fram till till 1950-talet beboddes således fastigheten av sammantaget 5 vuxna och 5 barn.

En intressant inblick i dåtidens situation kan berättas. Den ursprungligen ägaren till huset Petter Larsson försörjde sig och sin familj med att utföra dagverken hos bönderna i trakten företrädesvis genom mjölktransporter med egen häst och vagn. Hustrun Maria Larsson å sin sida bidrog till försörjningen genom att i den befintliga stenungnen baka bröd varje onsdag och lördag som forslades till Varberg med häst och vagn. Som underlag till brödet lades halm ut på flaket, två lakan ett under och ett över och därefter ett värmehållande nytt skikt av halm. På ålderns höst drabbades av svår asma och under sina sista år hade han två stolar året runt utplacerade på gångstigen mot ladugården så att han kunde vila när han skulle se till sina grisar och höns.

1982 totalrenoverades ladugården som var i mycket dåligt skick och byggdes om till bostadsyta. Av fyra infodrade anbud ansåg tre byggföretag att de endast kunde  åtaga sig att riva huset och bygg nytt. det fjärd byggförtaget var ett litet familjeföretag som skulle övertagas av de två sönerna. Pappan tyckte det var ett utmärkt tillfälle att lära de två ungdomarna hur man pietetsfullt renoverade en gammal byggnad och accepterade utmaningen. Man fick ett år på sig och under denna tid rättade man bl.a. till taknocken-huset fick nya kopplade fönster helt enl. den gamla förlagan samt ytterpanelen kläddes med okantade lock av bättre kvallitet (frösådd gran över 100 år gamla). Invändigt har huset kvar sina gamla takstolar ock stockar som reglar sedan huset byggdes 1886.